Janine Hendriks, Philine Vergeer, Joëlle Benschop, klas 3B

Planning

De deelvragen:
 
-          Wat is de economische achtergrond van dit conflict?
-          Wat is de politieke achtergrond van dit conflict?
-          Wat is de culturele achtergrond van dit conflict?
 
De PO moet op 5 april af zijn. We hebben dus in totaal 7 weken voor onze PO.
 
Presentatie        =             Website
 

Wanneer af

Philine

Joëlle

Janine

8 maart

Economie

Cultuur

Politiek

22 maart

(logboek)

Inleiding

Bronnenlijst

22 maart

Conclusie

Evaluatie

Conclusie

5 april

PO af!

PO af!

PO af!